"Milovan Obrenović,, rođen je 1955. god. u Vojvoda Stepi.
Živi u Beogradu, stvara u Beogradu i Vojvoda stepi. Završio je
Vazduhoplovnu Vojnu Akademiju i u okviru iste bio pilot. U
toku višegodišnje rehabilitacije, posle vazduhoplovnog udesa,
uz nagovor radnih terapeuta, počinje da se bavi slikanjem .
Istina, slikarski talenat otkrio je još u ranoj mladosti, baveći se
pirografijom, pa je, sticajem okolnosti, isti usavršio nakon
udesa koji ga je zadesio 1986. godine. Letovi helikopterom,
koji su trebali da bude njegovo životno opredeljenje,
zamenjeni su letom u svet umetnosti, svet boje i slobode
stvaranja.
Slike su nastajale u dva perioda. U prvom periodu slike su bile
plod inspiracije i želje za otkrivanjem tajni slikanja. Dela iz te
faze uglavnom su ulja na platnu.  
Drugi period bi se mogao nazvati zrelom fazom  Milovana
Obrenovića, jer je nastao nakon usavršavanja uz pomoć
akademskih slikara.    
Slika uljem i akrilikom na platnu."Milovan Obrenović" was born in 1955. in Vojvoda Stepi. He
lives in Belgrade, creates in Belgrade and Vojvoda Stepa. He
graduated from the Air Force Academy and was a pilot in the
same area. In the course of many years of rehabilitation, after
an air accident, with the speech of working therapists, he
began to paint. The artist discovered the painting talent at an
early age, dealing with pyrography, and, by the circumstance
of the circumstances, he perfected it after the accident that he
hit him in 1986 . years. Flights with helicopters, which were to
be his life-long commitment, were replaced by flight into the
world of art, the world of color and freedom of creation. The
images were created in two periods. In the first period, images
were the result of inspiration and the desire to reveal the
secrets of painting. The works from this stage are mostly oil
on canvas. The second period could be called the mature
phase of Milovan Obrenovic, since it was created after training
with the help of academic painter.
Take a picture of oil and acrylic on canvas.